вівторок, 4 грудня 2012 р.

У МИРОНІВЦІ ЛЮБЛЯТЬ ЦИФРИ З ДВОМА НУЛЯМИ


       Вітчизняні та закордонні спос­терігачі зафіксували немало пору­шень порядку прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій, транс­портування і передачі ви­борчих доку­ментів до ок­ружної вибор­чої комісії в одномандатному виборчому окрузі № 93 з центром у м. Миронівка.
      Не забезпечення відкритості, про­зорості та демократичності виборів народних депутатів виборчими комі­сіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для нас, українців, не новина. Однак пору­шення виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях Миронівського мажоритарного округу бє всі рекорди. Різниця між цифрами у протоколах, зібраних опозиційними партіями для паралельного підрахунку голосів, та цифрами, опублікованими на сайті ЦВК по окремих дільницях сягає від 100 до 700 голосів! А на деяких з них, вже після закриття, явка стрімко зросла від 60 до 90%. Такі "погрішності" допустили 10 дільниць Миронівського району!
      Вибори в окрузі проходили "під пиль­ним наглядом" місцевої влади. На діль­ницях під час підрахунку голосів були присутні "найактивніші" голови сіль­ських і районних рад з бейджиками спостерігачів від преси. Вони ж підво­зили членів деяких дільниць до ОВК, чергували біля неї до ранку.
      У порушення вимог п. статті 94 За­кону України "Про вибори народних депутатів України" голова окружної виборчої комісії після розпечатування пакетів з протоколами дільничних ви­борчих комісій не оголошувала зміст виборчих протоколів, а віддавала їх для перевірки на ком-п'ютері. Після цієї перевірки біль­шість протоколів повертались на "уточнення". Ці протоколи віддавались присутнім членам ДВК на руки, а не залишались на зберіганні у окружній виборчій комісії, що також є грубим порушенням вимог п. 7 ст. 94  Закону України.
      "Уточнення" вносились по кілька разів двома-трьома членами ДВК, які не виходили з приміщення ОВК. Це свідчить про наявність у присутніх в окружній комісії членів ДВК пустих бланків протоколів та печаток, підробку ними підписів інших членів ДВК і викликає недовіру щодо правдивості та істинності інформації, що її містять остаточні протоколи.

ВЛАДА ЗАХИЩАЄ ФАЛЬСИФІКАТОРІВ


      28 жовтня 2012 року в Україні відбулися вибори до Верховної Ради України. Якщо взяти в цілому, гро­мадяни висловили фактично недовіру нинішній партії влади. Але влада вкотре витерла ноги об Закон та Конституцію.
      Виявилося, що цей режим занадто хамський, занадто бандитський, а суспільство занадто пройняте брех­нею, лицемірством та продажністю.
Миронівський р-н лідер у фальшуванні виборів
      Як свідчать документи, багато лю­дей, які працювали у виборчих комісіях, наплювали на мораль, присягу та здоровий глузд. Чимало членів комісій підведені цією владою під кримінал.
      Частина учасників виборчого про­цесу (спостерігачі, члени виборчих комісій) та інші небайдужі громадяни району, які дізналися про кричущі фальсифікації, 19 листопада 2012 року вийшли під стіни Миронівськоїадмі­ністрації з вимогою до депутатів ра­йонної ради підтримати депутатський запит до прокуратури Миронівського району про проведення перевірки порушень, допущених під час прове­дення підрахунку голосів і встановлен­ня результатів виборів, та притягти винних до відповідальності.
      Люди вважають, що скоєно злочин не тільки проти громади Миронівського району, а й проти держави та суспільства в цілому.
      Але так не вважає голова райдержадміністрації Усик B.C., яка виступила на захист фальсифікаторів. Таким чином фракція Партії регіонів у раді проголо­сувала проти депутатського запиту. Присутні у залі засідань представники громади вперше зіткнулися з таким цинізмом та наглим глузуванням місцевих депутатів над тим, що в цивілізованому світі прийнято на­зивати цінностями.
      Ми вкотре переконалися, що ни­нішня влада тільки легітимізує без­законня.
      Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ (Місія спосте­реження за виборами) оприлюднила проміжний звіт за післявиборний період (9 листопада 2012р.) в який потрапили 12 дільниць з Миронівського району, де виникли серйозні проблеми під час встановлення під­сумків голосування внаслідок по­рушень. Тому комітет із протидії фальсифікаціям наполягає на проведенні розслідування по дільницях: № 320697 (дільнична виборча комісія по вул. Ле­ніна. 117, м. Миронівка, голова ДВК Г.О.Татарінова); № 320698 ( ДВК по вул. Леніна, 60 м. Миронівка, голова ДВК О.В.Подокопна); № 320700 (ДВК по вул. 40-річчя Перемоги, 33 м. Ми­ронівка, голова ДВК Р.В.Кудревич); № 320701 (ДВК по вул. Коцюбин­ського, 10 м. Миронівка, голова ДВК Л.В.Божок); № 320702 (ДВК по вул. Чкалова, 54 м. Миронівка, голова ДВК Л.М.Копил); № 320705 (ДВК с. Владиславка, голова В.І.Шевченко); № 320711 (ДВК Б\К с. Зеленьки, голова С.І.Осадча) № 320721 (ДВК Б/К с. Маслівка, голова ДВК Л.В.Мані-ленко); № 320727 (ДВК с. Пустовіти, голова ДВК O.A.Мороз); № 320728 (ДВК с.Росава, голова ДВК А.О.Шин-каренко); № 320729 (ДВК с.Росава, голова ДВК Н.О.Шайда); № 320731 (ДВК с.Центральне, голова ДВК Т.Є.Чайка).
      О. Даниленко, депутат райради

А ДЕ Ж - "ПОЧУЄМО КОЖНОГО" ? НЕВЖЕ АМНЕЗІЯ ?


      Прийшовши до влади, Янукович та його "вертикальна" команда навіки забули свій лозунг "Почуємо кожного". Тож марно було сподіватись, що владна верхівка, не кажучи вже про місцевих чиновників, адекватно відреагує на масові звернення щодо брутальних порушень Закону "Про вибори народних депутатів України" та притягне винних у фальсифікаціях і махінаціях до кримінальної відповідальності.
      Місія міжнародних спостерігачів Світового Конгресу Українців заявляє, що значні затримки підрахунку голосування та істотні розбіжності між офіційними протоколами і результатами, які розмістила ЦВК на своєму сайті, ставлять під сумнів достовірність результатів виборів у багатьох окружних виборчих комісіях. "Є свідчення про фальсифікації на користь провладних кандидатів. Суди так само відмовляються розглядати відповідні позови з технічних причин та не забезпечують проведення справедливого судового розгляду", йдеться у заяві.
      Виходить, що опозиційним силам новообраної Верховної Ради доведеться не лише розслідувати факти виборчих фальсифікацій, а й серйозно братися за лікування представників нинішньої влади від амнезії.


      Вибори до Верховної Ради України відбу­ваються, але вони далекі від демократич­них.
      У мажори­тарному ви­борчому окрузі № 93 з центром у м. Миро­нівка Київської області, по якому я йду кандидатом у депутати Вер­ховної Ради, відбуваються численні по­рушення та неприкрита фальсифікація підсумків волевиявлення народу членами ок­ружної виборчої комісії.
      Протоколи з виборчих дільниць, в яких за попередніми підрахунками я перемагаю, окружною виборчою комісією не приймаються. Члени окружної комісії відправляють ці протоколи на "уточнення", порушуючи процедуру порядку прийняття та розгляду документів дільничних комісій, а також порядку транспортування і передачі виборчих документів до ОВК.
      Керівництво окружної виборчої комісії не забезпечило виконання закону щодо відкритості, прозорості та демо­кратичності в діяльності дільничних виборчих комісій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Відбувається порушення виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів.
      У. Мостіпан, народний депутат України. ЗО. 10. 2012р.
      (З депутатського звернення до Президента України щодо порушень виборчого законодавства)
      ...31 жовтня 2012 року о 02 год. 36 хв. окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 93 були встановлені підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу № 93, про що були складені протоколи про підсумки голосування, копії яких додаються.
      Дані підсумки голосування були встановлені з порушенням ст.ст. 94-96 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
      Зібрані нами для паралельного підрахунку протоколи з мокрими печатками, які надавались членам ДВК від опозиційних партій, показали, що у процесі обробки протоколів у ОВК на ряді дільниць йшла підміна результатів. Так, на дільниці № 320967 — Партія регіонів та її мажоритарний кандидат отримали плюс 700 голосів, на дільниці № 320095 — плюс 60 голосів, на дільниці № 320698 — плюс 500 голосів, на дільниці № 320700 — плюс 500 голосів, на дільниці № 320701 — плюс 250 голосів, на дільниці № 320702 — плюс 700 голосів, на дільниці № 320705 — плюс 168 голосів, на дільниці № 320711 — плюс 27 голосів, на дільниці № 320721 — плюс 150 голосів, на дільниці № 320727 — плюс 300 голосів, на дільниці  320728 — плюс 300 голосів, на дільниці № 320729 — плюс 110 голосів, на дільниці № 320731 — плюс 500 голосів, на дільниці № 320832 — плюс 60 голосів. 90 голосів зникло на дільниці № 320705.
      Вищезазначені порушення були зафіксовані в Актах про порушення виборчого законодавства від 29-31 жовтня 2012р., копії яких додаються, а також фрагменти відеозапису безперервного засідання.
      На підставі викладеного і, керуючись статтями 108-110, пп.2, 3 ч.5 ст.113 Закону України "Про вибори народних депутатів України", прошу:
      1. Провести перевірку та надати правову оцінку діяльності окружної виборчої комісії виборчого округу № 93 в частині виборчих дільниць №№ 320095, 320697, 320698, 320700, 320701, 320702, 320705, 320711, 320721, ЗЭД727, 320728, 320729, 320731, 320832.
      2. Встановити та притягти до кримінальної відповідаль­ності винних осіб, що сфальсифікували результати волевияв­лення громадян та порушили виборче законодавство.
      8 листопада 2012р. У.М.Мостіпан
      (Із скарги Генеральному прокурору України)

"Найпродуктивніші" дільниці Миронівського виборчого округу № 93

двк
Назва населеного пункту
Кількіствиборців
Проголо­сувало
Первинні протоколи
"Уточнені"
протоколи
За Мостіпан
У.М.
За Онищенка O.P.
За Мостіпан У.М.
За Онищенка O.P.
320095
пров.Корсунський, 11, м.Богуслав
1785
1043
410
403
410
463
320113
с.Закутинці, с.Софійка, Бог. р-н
328
306
16
185
16
251
320552
с.Халча, с.Воронівка, с.Петрівське, Каг. р-н
484
361
133
123
133
172
320697
вул. Леніна, 117, м.Миронівка
2357
1422
571
503
571
1203
320698
вул.Леніна, 60, м.Миронівка
2428
1471
574
571
574
1071
320700
вул.40-річчя Перемоги, 33, м.Миронівка
1549
935
397
254
397
754
320701
вул.Коцюбинського, 10, м.Миронівка
848
539
165
228
165
478
320702
вул.Чкалова, 54, м. Миронівка
2010
1208
664
324
664
1024
320705
с.Владиславка, с.Вахутинці, с.Гулі
1429
927
392
305
302
473
320711
с.Зеленьки, будинок культури
511
323
124
107
124
130
320716
с.Коритище
162
129
50
13
50
56
320721
с.Маслівка, школа
641
440
105
166
105
316
320727
с.Пустовіти
907
563
264
135
264
435
320728
с.Росава, сільська рада
1110
647
258
229
258
529
320729
с.Росава, будинок культури
695
416
168
158
168
268
320731
с.Центральне
1560
947
388
278
388
778
320832
вул.Першотравневі 10, смтРокитне
2164
1277
563
402
563
462
320841
с.Житні Гори, Рокитн. р-н
1591
1059
325
384
325
445

Всього


5567
4768
5477
9308