вівторок, 4 грудня 2012 р.

НУЛЬОВА РЕАКЦІЯ


      Тотальні порушення виборчого законодавства на виборах до Верховної Ради відбувалися в окружній виборчій комісії.
      На засіданні ОВК її голова приймала пакети з протоколами дільничних комісій, розпечатувала їх та передавала іншому члену окружної виборчої комісії в іншу кімнату, не оголошуючи зміст протоколів про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих діль­ницях. На багаторазові зау­важення голові окружної виборчої комісії від уповно­важених та довірених осіб про те, що не озвучуються результати, була надана проста відповідь: таке моє рішення. В реєстрації актів від довірених та уповно­важених осіб про порушення процедури прийому ви­борчої документації було відмовлено. Лише після зау­важень кандидатів у народні депутати України, голова окружної комісії почала зачитувати протоколи, але не ті, що діставали із роз­печатаних пакетів, а ті, що приносив член ОВК з іншого ізольованого від доступу приміщення.
      Під час прийому протоколів та бюлетенів великій кількості дільничних виборчих комісій було відмовлено у прийнят ті виборчих документів, не пояснюючи при цьому причини відмови. Не оголошуючи змісту про­токолів, їх відразу ж відправляли на "уточнення". На зау­важення, що порушується законодавство, — нульова реакція.
      Результати голосування, що зазначені в номерних протоколах з мокрими печатками, які були надані особисто членами дільничних виборчих комісій з виборчих дільниць, значно відрізняються від даних, що передані окружною виборчою комісією № 93 до Центральної виборчої комісії та занесені до протоколу ОВК про підсумки голосування.
      Навіть при візуаль­ному огляді пакетів з бюлетенями було видно, що за канди­дата у народні де­путати України Мос­тіпан Уляну Мико­лаївну бюлетенів значно більше, ніж за кандидата Онищенка.
      Внаслідок таких порушень та розбіж­ностей, неможливо достовірно встано­вити результати воле­виявлення виборців без перерахунку ви­борчих бюлетенів.
      Зважаючи на масові порушення виборчого законо­давства, був поданий судовий позов до Київського адміністративного суду. До позову додавалися оригінали протоколів з виборчих дільниць, відеозаписи, що підтверджували факти фальсифікацій. Реакція, знову ж таки, — нульова.
      І.Бонар, помічник депутата Верховної Ради України

Немає коментарів:

Дописати коментар